ŠKVP - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

ŠKVP


Školské vzdelávacie programy:
Trojročné učebné odbory:

4524 H agromechanizátor, opravár
 

4571 H záhradník
 Dvojročné učebné odbory:

3161 F praktická žena
 

3686 F stavebná výroba
 .Návrat na obsah