O škole - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

O škole

INFORMÁCIE
Spojením škôl - SPoZŠ, SPŠD, SOUP a UP v Čaklove - vznikla 1.9.2007 Spojená škola Čaklov, ktorej riaditeľom školy bol poverený Mgr. Stanislav Kráľ.
Od 1.9.2008 v dôsledku školskej reformy boli jej jednotlivé organizačné zložky opäť premenované.
Od 1.7.2023 je riaditeľkou školy PaedDr. Ing. Renáta Dolhá

Spojená škola Čaklov je strednou odbornou školou, ktorá má všetky súčasné študijné a učebné odbory aktualizované aj z hľadiska potrieb trhu práce. Manažment školy je presvedčený, že absolventi ZŠ štúdiom na tunajšej škole získajú presne to, čo očakávajú od vzdelávacej inštitúcie, aby sa neskôr stali či už plnohodnotnými pracovníkmi a zamestnancami v najrozličnejších firmách, alebo aby pokračovali vo svojom ďalšom štúdiu.
Škola sídli v spoločnej koridorovej budove, ktorá je umiestnená v krásnom parkovom prostredí. Je plne vybavená tak pre potreby výučby ako aj pre mimoškolskú činnosť.
Okrem bežných objektov školy - súčasťou školy je aj školská jedáleň, športový areál, telocvičňa, posilňovňa, odborné učebne, laboratóriá a pod.
Tunajšia škola je jedinečnou príležitosťou pre uchádzačov o štúdium na splnenie ich predstáv o stredoškolskom štúdiu.

ERB obce Čaklov

Návrat na obsah