Prijímačky - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

Prijímačky

ŠTÚDIUM
Rozhodnutie riaditeľky školy
o stanovení podmienok prijímacieho pokračovania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z  o výchove a vzdelávaní.
Trojročné učebné odbory - poskytujúce odborné vzdelanie - absolvent získa  výučný list
 
 => určené pre žiakov, ktorí ukončili  9. ročník  -  denné neduálne vzdelávanie

4524 H    agromechanizátor, opravár               1/3 triedy       10     žiakov  (chlapcov)
3661 H    murár                                                 1/3 triedy       10     žiakov  (chlapcov)      
4571 H    záhradník                                           1/3 triedy       10     žiakov  (dievčat i chlapcov)       Dvojročné  učebné odbory  - poskytujúce odborné vzdelanie - absolvent získa osvedčenie
 
 => určené pre žiakov, ktorí neukončili  9. ročník  -  denné neduálne vzdelávanie

3686 F    stavebná výroba                                  1 trieda        24     žiakov  (chlapcov)
3169 F    praktické práce                                   1 trieda         24     žiakov  (dievčat i chlapcov)Uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok. V prípade väčšieho počtu uchádzačov,
než je možno prijať, budú uprednostnení žiaci s lepšími študijnými výsledkami.

Riaditeľka školy:     PaedDr. Ing. Renáta Dolhá        +421 57 4496211             +421 907 935 015
    sekretariát riaditeľa:                       +421 57 4496421


Ostatné informácie:            www.sscaklov.sk         riaditel@ss-caklov.vucpo.skNávrat na obsah