Prijímačky - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

Prijímačky

ŠTÚDIUM

Rozhodnutie riaditeľa školy
o stanovení podmienok prijímacieho pokračovania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z  o výchove a vzdelávaní.

Trojročné učebné odbory - poskytujúce odborné vzdelanie - absolvent získa  výučný list
 
 => určené pre žiakov, ktorí ukončili  9. ročník  -  denné neduálne vzdelávanie

4524 H 00   agromechanizátor, opravár               1/2 triedy       9     žiakov  (chlapcov)
3661 H 00   murár                                                 1/2 triedy       9     žiakov (chlapcov)      
4571 H 00   záhradník                                           1/2 triedy       9     žiakov  (dievčat i chlapcov)       

Dvojročné  učebné odbory  - poskytujúce odborné vzdelanie - absolvent získa osvedčenie
 
 => určené pre žiakov, ktorí neukončili  9. ročník  -  denné neduálne vzdelávanie

3686 F 00   stavebná výroba                                  1 trieda        20     žiakov  (chlapcov)
3169 F 00   praktické práce                                   1 trieda         20     žiakov  (dievčat i chlapcov)
 
Uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok. V prípade väčšieho počtu uchádzačov,
než je možno prijať, budú uprednostnení žiaci s lepšími študijnými výsledkami.
 
 
Riaditeľ školy:     Mgr. Stanislav KRÁĽ     +421 57 4496211             +421 915 867500
sekretariát riaditeľa:         +421 57 4496421

Ostatné informácie:            www.sscaklov.sk         riaditel@ss-caklov.vucpo.sk


Návrat na obsah