Prijímačky - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

Prijímačky

ŠTÚDIUM

Rozhodnutie riaditeľa školy
o stanovení podmienok prijímacieho pokračovania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z  o výchove a vzdelávaní.

Trojročné učebné odbory - poskytujúce odborné vzdelanie - absolvent získa  výučný list
 
 => určené pre žiakov, ktorí ukončili 9. ročník

4524 H   agromechanizátor, opravár                1/2 triedy     10     žiakov
4571 H   záhradník                                            1/2 triedy     10     žiakov         Dvojročné  učebné odbory  - poskytujúce odborné vzdelanie - absolvent získa osvedčenie
 
 => určené pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník

3686 F   stavebná výroba                                  1 trieda        24     žiakov
3161 F   praktická žena                                    1 trieda         24     žiakov


 
Uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok. V prípade väčšieho počtu uchádzačov,
 
než je možno prijať, budú uprednostnení žiaci s lepšími študijnými výsledkami.
 
 
Riaditeľ školy:     Mgr. Stanislav KRÁĽ     +421 57 4496211             +421 915 867500
sekretariát riaditeľa:         +421 57 4496421

Ostatné informácie:            www.sscaklov.sk         stanislavkral60@gmail.com


Návrat na obsah