>

Test 01 - rozpoznávanie poľnohospodárskych strojov a zariadení - Študijné stránky pre žiakov SOŠ Čaklov

Prejsť na obsah
TECHNOLÓGIA RASTLINNEJ VÝROBY
TEST  č. 01
Predmety: TECHNOLÓGIA OPRÁV, STROJE A ZARIADENIA, MECHANIZÁCIA
POĽNOHOSPODÁRSKE  STROJE  a  ZARIADENIA

Údaje o študentovi:


Tip


TRV, TOP 01 - odpovede:


Ďalšie poznámky:......................................................................................................................................................................
Pokyny k vyplneniu testu:
Do príslušných (zelených) políčok (pre č. otázok 1-10) vyber správne odpovede.
Vypracovaný test doplň o svoje meno, dátum, triedu a potom ho odošli na jeho vyhodnotenie!
......................................................................................................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Návrat na obsah