>

Tematický plán a učivo predmetu - Študijné stránky pre žiakov SOŠ Čaklov

Prejsť na obsah
TECHNOLÓGIA RASTLINNEJ VÝROBY
stavebná výroba > materiály
TECHNOLÓGIA OPRÁV

2.8 Oprava chladiacej sústavy
- Demontáž a montáž
- Čistenie chladiacej sústavy
- Oprava chladičov
- Kontrola a nastavenie termostatu
- Oprava vodného čerpadla a ventilátora
2.9 Oprava palivovej sústavy
- Oprava palivových nádrží a potrubia
- Bezpečnosť pri práci
- Opravy dopravných čerpadiel
- Opravy čističa paliva
- Opravy vstrekovacích čerpadiel
- Nastavenie vstrekovacích tlakov a predvstreku
- Oprava karburátora
2.10 Oprava elektrickej sústavy
- Údržba, poruchy a oprava akumulátorov
- Bezpečnosť a hygiena pri práci s akumulátormi
- Údržba, zisťovanie porúch a opravy alternátora a spúšťača
- Údržba, poruchy a oprava elektrických spotrebičov
- Údržba, poruchy a oprava elektroinštalácie motorových vozidiel
- Nastavenie zapaľovania
- Údržba, poruchy a oprava elektroinštalácie pripojených vozidiel

3. Oprava prevodov
3.1 Oprava spojok
3.2 Oprava prevodoviek

4. Oprava brzdového ústrojenstva
4.1 Opravy mechanických bŕzd
4.2 Opravy vzduchotlakových bŕzd
4.3 Opravy hydraulických bŕzd

5. Oprava riadenia a podvozku
5.1 Oprava riadenia
5.2 Oprava podvozku
5.3 Oprava tlmičov pruženia
5.4 Oprava pneumatík


2. ročník

1.  Opravy poľnohospodárskych strojov a náradia
1.1   Technická diagnostika v systéme starostlivosti o stroje
1.2   Význam a miesto technickej diagnostiky v systéme starostlivosti o stroje
1.3   Voľba optimálneho diagnostického postupu
1.4   Organizácia riadenia a plánovania opráv strojov
1.5   Oprava strojov na spracovanie pôdy
1.6   Oprava strojov na hnojenie
1.7   Oprava fekálnych prívesov
1.8   Opravy sejačiek a vysadzovačov
1.9   Oprava strojov na ochranu rastlín
1.10  Oprava kosačiek, obracačov a zhrňovačov krmovín
1.11  Opravy nakladačov
1.12  Opravy zberacích rezačiek
1.13  Opravy strojov na zber zemiakov a repy
1.14  Opravy zberacích, mláťacích, čistiacich a triediacich ústrojenstiev
1.15  Opravy vyorávacích a skrojkovacích ústrojenstiev
1.16  Opravy strojov na manipuláciu s materiálom
1.17  Oprava záhradnej mechanizácie

2.  Traktory – diagnostika a odstraňovanie prevádzkových porúch
2.1  Metódy technickej diagnostiky
2.2  Diagnostika spaľovacieho motora
2.3  Technické parametre motorov
2.4  Optimálne varianty diagnostických postupov
2.5  Diagnostika a oprava hlavných častí motora
2.6  Demontáž a montáž motora
- Opravy pevných častí
- Opravy pohyblivých častí
2.7  Oprava mazacej sústavy
- Demontáž a montáž
- Oprava olejového čističa, čerpadla
- Mazacie tlaky, signalizácia
Návrat na obsah