>

Tematický plán a učivo predmetu - Študijné stránky pre žiakov SOŠ Čaklov

Prejsť na obsah
TECHNOLÓGIA RASTLINNEJ VÝROBY
stavebná výroba > materiály
TECHNOLÓGIA OPRÁV

1. ročník

1.   Úvod
1.1 Charakteristika a štruktúra učebného odboru
1.2 Význam opravárenstva
1.3 Význam bezpečnosti a hygieny pri práce
2. Spoľahlivosť strojov v prevádzke
2.1 Poruchy strojov a ich príčiny
2.2 Klasifikácia porúch
2.3 Druhy poškodenia strojových súčiastok a ich príčiny
2.4 Základné druhy opotrebenia
2.5 Korózia kovov
2.6 Životnosť strojových súčiastok a strojov
2.7 Čas prevádzky
2.8 Technický život
2.9 Morálne opotrebenie strojov
3.   Základné operácie pri zabezpečovaní prevádzky strojov
3.1   Prehľad systémov
3.2   Technická údržba, prehľad základných pojmov
3.3   Technická diagnostika, prehľad základných pojmov
3.4   Opravy strojov
4.   Technológia garážovej starostlivosti
4.1   Garážovanie a uskladňovanie strojov
4.2   Vonkajšie umývanie strojov
4.3   Mastenie strojov
4.4   Zdvíhacie zariadenie a montážne jamy

5.   Základy opravárstva
5.1    Zisťovanie opráv
5.2    Opotrebovanie, jeho príčiny
5.3    Zisťovanie rozsahu a druhu opráv
5.4    Demontáž a montáž
5.5    Čistenie strojových súčiastok pred opravou
5.6    Odstránenie ochranných krytov
5.7    Rozoberateľné spojenia
5.8    Nerozoberateľné spojenia
5.9    Súčiastky na prenášanie otáčavého pohybu
5.10  Postup pri uvoľňovaní súčiastok a spojení
5.11  Použitie prípravkov
5.12  Technická kontrola a triedenie strojových súčiastok
5.13  Montáž
5.14  Zábeh, nastavovanie a vyvažovanie po oprave
5.15  Dokončovacie práce
5.16  Preskúšanie opraveného stroja
6.   Opravy strojových súčiastok
6.1    Význam opráv strojových súčiastok
6.2    Opravy súčiastok opracovaním na opravné rozmery
6.3    Navarovanie opotrebovaných súčiastok
6.4    Metalizácia – striekanie kovov
6.5    Elektrické a chemické pokovovanie
6.6    Oprava súčiastok plastickou deformáciou
6.7    Oprava strojových súčiastok lepením
6.8    Oprava strojových súčiastok tmelením
6.9    Renovácia súčiastok nanášaním polyamidov
6.10  Opravy deformovaných súčiastok
6.11  Opravy súčiastok s lomami a trhlinami

Návrat na obsah