>

DOMOV - Študijné stránky pre žiakov SOŠ Čaklov

Prejsť na obsah
TECHNOLÓGIA RASTLINNEJ VÝROBY
.
 
© SPOJENÁ  ŠKOLA   -   STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  ČAKLOV

Učivo z vybraných predmetov určené žiakom k samoštúdiu,
ale aj každému, kto chce získať odborné vedomosti ...
 odbor: agromechanizátor, opravár


 odbor: záhradník


základy záhradníckej výroby

1. ročník  (UČIVO)

zeleninárstvo

1. ročník   (UČIVO)
2. ročník   (UČIVO)
3. ročník   (UČIVO)

ovocinárstvo

1. ročník   (UČIVO)
2. ročník   (UČIVO)
3. ročník   (UČIVO)kvetinárstvo

1. ročník   (UČIVO)
2. ročník   (UČIVO)
3. ročník   (UČIVO)


sadovníctvo

1. ročník   (UČIVO)
2. ročník   (UČIVO)
3. ročník   (UČIVO)

technológia opráv

2. ročník (UČIVO)(

technológia rastlinnej výroby

1. ročník  (UČIVO)(1, 2, 3    (TESTY),)
2. ročník  (UČIVO)(1, 2, 3    (TESTY),)
3. ročník  (UČIVO)(1, 2, 3, 4, (TESTY)

motorové vozidlá

2. ročník (UČIVO)


 odbor: stavebná výroba


technológia

1. ročník   (UČIVO)
2. ročník  (UČIVO)


materiály

1. ročník   (UČIVO)
2. ročník   (UČIVO)
Návrat na obsah